Tarieven

Om te weten of uw ziektekostenverzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw verzekeraar.
De Algemene bepalingen desbetreffende zorgaanbieders zijn van toepassing.

We hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomst afgesloten. Wij brengen dan het tarief dat met uw ziektekostenverzekeraar is overeengekomen in rekening. Bij een gering aantal verzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. U ontvangt dan van ons een nota die u aan uw ziektekostenverzekeraar kunt doorzenden.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziektekostenverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie, brengen wij onderstaande tarieven in rekening.

Prijslijst

Tarieven 2017
code en omschrijving

1000  Zitting fysiotherapie
1001  Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling
1002  Zitting fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag
1400  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
1401  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag uitbehandeling
1402  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. inrichtingstoeslag
1200  Zitting manuele therapie
1201  Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling
1202  Zitting manuele therapie incl. inrichtingstoeslag
1850  Screening
1851  Screening incl. toeslag uitbehandeling
1852  Screening incl. inrichtingstoeslag
1860  Intake en onderzoek na screening
1861  Intake en onderzoek na screening incl. toeslag uitbehandeling
1862  Intake en onderzoek na screening incl. inrichtingstoeslag
1870  Intake en onderzoek na verwijzing
1871  Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling
1872  Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichtingstoeslag
100262  Fysiofitheidsscan
7000  Verslag schadeverzekeraar
1960  Niet nagekomen afspraak*

Tarieven Nordic Walking
Basiscursus (6 lessen), inclusief het gebruik van Nordic Walking poles

 
prijs in euro

 

32,00
44,00
38,00
52,00
64,00
58,00
42,00
54,00
48,00
12,00
24,00
18,00
38,00
50,00
44,00
38,00
50,00
44,00
38,00
86,75
75%

 
60,00

* Indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen. Deze niet, of niet tijdig nagekomen afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.